Провеждане на НВО в VII клас за учебна 2018/2019 година

Дати за провеждане на НВО в VII клас за учебна 2018/2019 година

  • Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09:00 часа
  • Математика – 19 юни 2019 г., начало 09:00 часа
  • Чужд език /по желание на ученика/ – 21 юни 2019 г., начало 09:00 часа

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2018/2019 г.

Национално външно оценяване 7 клас 2019г. -всичко, което трябва да знаете за матурите»