Приятелска среща по футбол се проведе между отборите на СУ „Д-р П. Берон“ и ОУ „Иван Вазов“