Стратегия

strategy

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- СВИЛЕНГРАД ЗА ПЕРИОДА

ОТ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА »

 

 


strategy

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- СВИЛЕНГРАД ЗА ПЕРИОДА

ОТ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА »

 


strategyСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”- СВИЛЕНГРАД ЗА ПЕРИОДА

ОТ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА »