Правилник за дейността на училището и етичен кодекс

01_2

Правилник за дейността на училището за учебната 2020 / 2021г.»

 /за изтегляне/

Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище„Д-р Петър Берон” -Свиленград за учебната 2020/2021г.»

 /за изтегляне/

 

01_2


Правилник за дейността на училището за учебната 2019 / 2020г.»

 /за изтегляне/


Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище„Д-р Петър Берон” -Свиленград»

 /за изтегляне/

 


01_2

Правилник за дейността на училището за учебната 2018 / 2019г.» 

 /за изтегляне/


Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище „Д-р Петър Берон” -Свиленград» 

 /за изтегляне/


 

01_2Правилник за дейността на училището за учебната 2017 / 2018г.» 

 /за изтегляне/


Етичен кодекс на училищната общност в Средно училище „Д-р Петър Берон” -Свиленград» 

 /за изтегляне/


 

 

01_2

Правилник за дейността на училището за учебната 2016 / 2017г.»                                      /за изтегляне/