Национален конкурс „С мисъл за бъдещето“

Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград организира по повод 100- годишнината си Национален конкурс на тема „С мисъл за бъдещето“

   Целта на конкурса е да стимулира творческата изява и потенциала на учениците, търсещи и откриващи непреходните човешки ценности, да подтикне развитието на детското въображение, да възпита в дух на хуманност, патриотизъм и гражданско отношение.

   Пример за подражание в ежедневието на училището ни е делото на нашия патрон – д- р Петър Берон, допринесъл за развитието на просветното дело в България, повече от всеки друг възрожденец. Стремим се чрез труда и постъпките си да бъдем достойни последователи на неговия живот и дело.

   В раздела на „Рибния буквар“, посветен нa възпитанието, Берон извежда няколко правила, които определят морала на поколения напред. Едно от тях е: „Щото струваш, струвай го добре и мисли за сетнената“.

    С конкурса целим отново да бъдат изказани думи на почит и преклонение пред могъщото дело на великия възрожденец. 

     В творческото съревнование „С мисъл за бъдещето“ участниците са разпределени в три възрастови групи:

 • първа възрастова група- ученици от I до IV клас;
 • втора възрастова група- ученици от V до VII клас
 •  и трета възрастова група- ученици от VIII  до XII клас.

Формите на участие са: рисунка, стихотворение, разказ и есе.

   Комисията за оценяването на творбите е впечатлена от големия интерес към събитието. Над 250 индивидуални работи са включени в надпреварата.

   Оценители на творбите са всички преподаватели по изобразително изкуство и по български език и литература, както и начални учители от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград. В комисията са поканени и обективни външни оценители- художниците Ивалина Недева и Росица Хаджистефанова, както и Северина Методиева, дългогодишен преподавател по български език и литература. 

    Всички победители в конкурса се награждават с грамота и предметна награда. Грамоти за участие получават всички включили се в творческата надпревара.

Категория: рисунка 

 • Първа възрастова група 

Трето място печели Вероника Симеонова Симеонова от II Основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом.

Второ място печели Габриела Христова Александрова от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград.

Първо място печели Берин Сабри Хюсеин от Средно училище „Йордан Йовков“, гр. Кърджали.

 • Втора възрастова група

Трето място печели Йоанна Теодорова Калинова от 25 Основно училище „Д- р Петър Берон“, гр. София;

Второ място печели Иван Николаев Маджаров от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон;

Първо място е за Валери Валериева Петкова от Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица.

 • Трета възрастова група

Трето място е за Дамла Орхан Ахмед от Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо- Еленина“, гр. Разград;

Второ място печели Радостина Саваш Айаз от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград;

Първо място печели Ванеса Желязова Кърджева от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в гр. Бургас.

Категория: стихотворение

 • Първа възрастова група

Трето място отива при Беатрис Диянова Колева от Средно училище „Христо Ботев“, Нова Загора;

Има и още една трета награда в тази възрастова група – за Стив Фанков Стефанов от Начално училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Зимница;

Второ място е за Димана Тодорова Маринова от Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив;

Първо място печели Мария Янкова Асенова от Начално училище „Кирил и Методий“, с. Черногорово.

 

 • Втора възрастова група

Трето място е за Дарина Георгиева Котова от 74 Средно училище „Гоце Делчев“, София;

Второ място отива при Гергана Петрова Станкова от Средно училище „Д- Петър Берон“, Свиленград;

Първо място е за Мирослава Кинчева Костова от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Коньово, община Нова Загора;

 • Трета възрастова група

Трето място отива при Натали Георгиева Грозева от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград;

Второ място е за Деница Еленкова Михайлова от Средно училище  „Д- р Петър Берон“, Свиленград;

Първо място отива при Преслав Станев Цанков от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново;

Категория: есе 

 • Трета възрастова група

Трето място е за Антон Бориславов Тодоров от 74 Средно училище „Гоце Делчев“, гр. София;

Второ място печели Петър Константинов Глушков от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград;

Първо място отива при Деница Живкова Илиева от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д- р Асен Златаров“, гр. Варна.

Категория: разказ 

 • Втора възрастова група

Трето място е за Магдалена Миленова Райкова от Частно средно училище „Аз съм българче“, гр. Варна;

Второ място отива при Андреа Бориславова Илиева от Основно училище „Константин Фотинов“, гр. Лом;

Първо място е за Ана- Мария Цветомирова Димова от Основно училище „Христо Никифоров“, гр. Ловеч 

 • В трета възрастова група има един разказ отличен с първо място и това е на Неделчо Здравков Златев от Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив

В категория есе, трета възрастова група, журито отличи с поощрителни награди творбите на: 

 • Цветомир Петров Хрулев от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново;
 • Ема Иванова Генчева от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград;
 • Мартин Николаев Добрев от Средно училище „Д- р Петър Берон“, Свиленград;
 • и на Наталия Атанасова Трендафилова от Средно училище „Д- р Петър Берон, Свиленград

Националният конкурс „С мисъл за бъдещето“ дава сериозен подиум за разгръщане творческия потенциал на младите таланти.

Желаем на всички вдъхновение и успех и в следващите издания на конкурса.