История на училището

Берон1

Надпис1

За патрона на училището ни

      Историята на любимото ни училище е почти вековна.Корените на СОУ „Д –р Петър Берон” откриваме в далечната  1922/23 год., когато в Свиленград е открит за първа учебна година един реален гимназиален клас.Следващата учебна година продължава като Непълна смесена гимназия с три класа, а през 1931/32 учебна година вече е Пълна гимназия с 225 ученика. Разрешение да се именува гимназията в Свиленград „ Д – р Петър  Берон” дава Министерството на народната просвета на 07.10.1938 година. Със същото разрешение министерството удостоверява, че признава гимназията за приемница на Одринската българска мъжка педагогическа гимназия „ Д – р Петър Берон”. 

       През учебната 1955/ 56 година в гимназията се обучават вече 1300 ученика в 34 паралелки, организирани в кръжоци по география, история, математика, химия; вокална група и танцов състав; отбори по гимнастика и лека атлетика с много областни и републикански отличия.

   70-те години на ХХ век са години на неуморен труд за педагогическия колектив на гимназията, който е по достойнство възнаграден: през 1971/72 година Свиленградската гимназия „ Д – р П.Берон” е удостоена от Министерство на народната просвета с орден „Кирил и Методий” – II степен; от 1975 год. училището е настанено в нова четириетажна сграда, а през 1977 год- училището става носител на преходното знаме на ОНС и СБУ „Колектив – първенец”.

       През 80-тте години училището става ЕСПУ, с постъпването на първите шестгодишни първокласници за учебната 1981/82 година. Като ЕСПУ за учебната 1986/1987 година със специален вимпел на МНП училището е удостоено със званието „Образцово”.

  Днес училището разполага със съвременно оборудване, модерни кабинети и висококвалифицирани педагогически специалисти, които обучават и възпитават над 800 ученика от  I до XII клас. Успехите на учениците се множат с всеки изминал ден, благодарение на всеобщите старание и усилия в съвместната работа на учители и ученици.  

 
История 1
История 2
История3
previous arrow
next arrow