Прием за I клас

Списък на записаните ученици за първи клас след второ класиране»

Изтеглете

Списък на записаните ученици за първи клас след първо класиране»

Изтеглете

Списък на учениците, класирани в I клас за учебната 2020/2021 година»   

Изтеглете

Записване на класираните ученици – 11.06.2020 – 19.06.2020г. от 13.00 до 17.00 часа.

Необходими документи за записване на учениците:

  1. Заявление по образец/от училището/;
  2. Удостоверение за завършена подготвителна група в детската градина или подготвителен клас в училище/оригинал/.

Публикувано на 10.06.2020@14:06:21


 Заповед за прием на ученици в I клас за учебната 2020/2021 година» 

   Изтеглете

Заявление за кандидатстване» 

 Изтеглете

 

 Заповед за училищен план-прием за учебната 2020/2021година в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград»

Изтеглете

Публикувано на 30.03.2020@12:38:44

                    Прием 2019/2020 учебна година