Прием 2022/2023г.

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 година»

Изтеглете

Прием VIII клас за 2022/2023 учебна година

Брошура1
Прием3
Брошура4
Прием6
previous arrow
next arrow

Прием I клас за 2022/2023 учебна година

След записване на учениците в I клас за учебната 2022/2023 година от II класиране остават 6 свободни места.

20.06.2022г./16:40h

Списък на учениците, записани в I клас за учебната 2022/2023 година, I класиране»

Изтеглете


§ Списък на учениците, класирани за I клас за учебната 2022/2023, I класиране»

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№3 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

ПРИЛОЖЕНИЕ№5  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС»

Изтеглете

§ Заповед   №636 от 14.04.2022 г. за план-прием в I клас през учебната 2022/2023 година»