Прием 2019/2020 година

 

   ПРИЕМ ЗА І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

 ЗА ПЪРВИ КЛАС Е ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ТРИ ПАРАЛЕЛКИ С КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

  • ИВАНКА ДИМИТРОВА – Ia клас;
  • ЕЛЕНА ВЪЛКОВА – Iб клас;
  • САВИНА ПЕРИНДЕВА – Iв клас.

 

 

 

 


ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС Е ОБЯВЕН ПРИЕМ НА ТРИ ПАРАЛЕЛКИ:

I. „Софтуерни и хардуерни науки“–  26 ученици

 Профилиращи предмети:

1.Информационни технологи       

2.Информатика 

3.Английски език                       

II. Профил „ Обществени науки” – 26 ученици 

 Профилиращи предмети:

 1.География и икономика

 2.История и цивилизации

 3. Английски език                            

III. Профил „Природни науки” –  26 ученици

 Профилиращи предмети:

1.Биология и здравно образование

 2.Химия и опазване на околната среда

 3.Английски език  

 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ  СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА 2019/2020г. »