Приготвяне и доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип „Закуска”, за учениците от I до IV клас на СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Свиленград, през учебната 2018-2019 г.»

Публикувано на 17.08.2018 @ 15:29:12

Публикувано на 17.08.2018 @ 15:27:33 

Публикувано на 17.08.2018 @ 15:23:12

Публикувано на 17.08.2018 @ 16:20:44

Публикувано на 10.09.2018 @ 16:04:21

Публикувано на 14.09.2018 @ 15:44:05