Приготвяне и доставка на готова храна (обяд), за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”, през учебната 2018-2019 г.»

Публикувано на 28.08.2018 @ 15:27:43

Публикувано на 17.08.2018 @ 16:41:15

Публикувано на 17.08.2018 @ 16:46:03 

Публикувано на 17.08.2018 @ 16:43:01

Публикувано на 17.08.2018 @ 16:50:11

Публикувано на 10.09.2018 @ 16:42:19

Публикувано на 14.09.2018 @ 15:53:24