Приготвяне и доставка на готова храна (обяд), за учениците от І до VІІ клас на целодневна организация на учебния процес на СУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград”, през учебната 2020-2021 г.

Публикувано на 17.09.2020 @ 16:10:11

Публикувано на 19.08.2020 @ 16:01:43

Публикувано на 12. 06.2020@14:45:13

Публикувано на 12. 06.2020@15:43:22

Публикувано на 12. 06.2020@15:48:05

Публикувано на 12. 06.2020@15:55:32

Публикувано на 12. 06.2020@16:00:43