През настоящата учебна 2020/2021г. училището изцяло преминава на електронен дневник „ ШКОЛО“.

  Уважаеми родители, мили ученици, през настоящата учебна 2020/2021г. училището изцяло преминава на електронен дневник „ ШКОЛО“.
Достъп до информацията имат учители, родители и ученици.
В електронния дневник се виждат в реално време оценките на учениците, отсъствия, бележки за поведение на учениците – похвали, порицания, поощряване, седмичното разписание на самия ученик. С помощта на платформата могат да се разменят съобщения между родителите и учителите, да се пускат обяви за масови събития – като родителски срещи и други.
Всеки потребител може да я ползва от компютър или мобилно устройство с активна интернет връзка, без ограничения във времето за ползване.
За да имате достъп до електронната платформа „ШКОЛО“, трябва да влезете на адрес:
Ръководство за регистрация на родител:
Ръководство за регистрация на ученик: