По повод Деня на славата учениците от 4а донесоха всички отличия, които са получили през четирите години на обучение в начален етап.