Почетен знак на РУО – Хасково за заслуги и принос към образованието, грамота за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование и поздравителен адрес от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката бе връчен на г-н Мариян Боянов – директор на СУ „Д-р Петър Берон“

    Почетен знак на РУО – Хасково за заслуги и принос към образованието, грамота за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование и поздравителен адрес от проф. Сашо Пенов – министър на образованието и науката бе връчен на г-н Мариян Боянов – директор на СУ „Д-р Петър Берон“.

   Грамота “Неофит Рилски” за дългогодишна, цялостна професионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование от Министерството на образованието и науката получи Цветана Костова – старши учител в СУ „Д-р Петър Берон“. Заслужено признание за професионализма и отдадеността в работата!