ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители,

Училищното ръководство на СУ „Д.р Петър Берон” Ви кани на родителска среща, която ще се проведе на 10.09.2019г. от 17.30 часа.
Дневен ред:
1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на
Обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Избор на представители от паралелките / по един от всяка /, които ще участват в Учредителното събрание на Обществен съвет към СУ „Д-р Петър Берон”.
Учредителното събрание с избраните представители ще се проведе на 10.09.2019 г. от 18.00 часа в учителската стая на СУ „Д-р Петър Берон”.
Информация за правомощията на Обществения съвет можете да намерите на сайта на училището.

Директор:
Мариян Боянов