Поздравления за достойното представяне на двата ни отбора, които участваха в петото международно онлайн състезание на тема „По-добри знания срещу бедствия“

Поздравления за достойното представяне на двата ни отбора “ Armada“ , Владимир Влайков, Антония Тонева, Никол Каратепелиева и Гергана Крумова и „Hustle“, Емил Наков и Борислав Милчев участваха в петото международно онлайн състезание на тема „По-добри знания срещу бедствия“, 10 март 2023 г.
Повече от 350 отбора, повече от 1350 ученици и повече от 170 училища от 10 различни държави се присъединиха към предизвикателството и се състезаваха.
BeSafeNet има за цел да представи информационно и образователно съдържание относно големи природни (геоложки, хидрометеорологични, биологични (пандемии)) и технологични опасности (повреди на язовирни стени, радиологични аварии, аварии с химикали) и свързани с тях бедствия.
Упоритостта, желанието и старанието са определящи в бъдещето развитие! Успех!https://besafenet.net/olympiad-2023-competition-results/