Планове, правилници, графици и програми за 2020/2021 учебна година

Прегледайте обновените планове, правилници, програми и графици на СУ „Д-р Петър Берон“ за учебната 2020/2021 година: 

План за работа на СУ,,Д-р Петър Берон” през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

План на училищната комисия по Б Д П учебната 2020/2021 година