Непедагогически персонал

 Име                     Презиме                       Фамилия                Длъжностни наименования

◊     Катя Димитрова Янакиева    Главен Счетоводител
◊     Мариана Атанасова Вангелова Финасов контрольор
◊     Димитрина Анастасова Иванова Служител, човешки ресурси
◊     Тана Стефанова Чолакова Касиер – домакин
»     Росица Борисова Николова Библиотекар
»     Тетяна Юриевна Балджиева Помощник на учителя
§     Димка Вълкова Стоянова Чистач / Хигиенист
§     Юлия Митрева Ангелова Чистач / Хигиенист
§     Мадлена Иванова Василева Чистач / Хигиенист
§     Руска Димитрова Чирпанлиева Чистач / Хигиенист
§     Велина Желева Стефанова Чистач / Хигиенист
§     Мария Петкова Леонидова Чистач / Хигиенист
§     Катя Цветанова Минкова Чистач / Хигиенист
¤     Стефчо Иванов Димитров Пазач – портиер
¤     Димитър Христов Янков Пазач – портиер
¤     Петър Георгиев Темелков Оператор, парни и водогрейни съоръжения
¤     Красимир Стоянов Стоянов Общ работник