Оценка на украсите

Комисията за оценка на украсите по стаите ще минава на 16.12 /понеделник/ по време на 3 час – часа на класа.