Отлично представяне на финала на Международната олимпиада КINGS по английски език за учениците от начален етап (II, III u IV) клас.