Комбинирано занятие по хлеботерапия и биология и здравно образование на тема „Национална кухня“ с учениците от 11.в клас