Обявяване на останалите свободни места в I клас за учебната 2022/2023 година

След записване на учениците в I клас за учебната 2022/2023 година от II класиране остават 6 свободни места.

20.06.2022г./16:40h