Учебни планове от 2014 до 2024 година

Учебни планове 1-12 клас – 2023-2024 учебна година»

Изтеглете


 

Учебни планове 1-12 клас – 2022-2023 учебна година»

Изтеглете


Учебни планове 1-12 клас – 2021-2022 учебна година»

Изтеглете 


Учебни планове 1-12 клас – 2020-2021 учебна година»

Изтеглете 


Учебни планове 1-12 клас – 2019 – 2020 учебна година»


Изтеглете 


Учебни планове 1-12 клас – 2018 – 2019 учебна година»

Изтеглете 


Учебни планове 1-12 клас – 2017 – 2018 учебна година»

Изтеглете


Учебни планове 1-12 клас – 2016 – 2017 учебна година»

 

Изтеглете


Учебни планове 1-12 клас – 2015 – 2016 учебна година»

Изтеглете


Учебни планове 1-12 клас – 2014 – 2015 учебна година»

Изтеглете