Седмична програма и графици


sedm4na
p025_1_00Седмична програма І – ІV клас ІI срок за 2021 / 2022 учебна година»

 

 /изтеглете програмата за начален етап/download


 

images

 Седмична програма V -ХІІ клас II срок за 2021/ 2022 учебна година » 

/изтеглете програмата за прогимназиален и гимназиален етап/download

 


/изтеглете програма ЦДО начален етап/download

/изтеглете програма ЦДО прогимназиален етап/download

 


/за изтегляне»/download


/за изтегляне»/download