Седмична програма и графици

Дневен режим на учебните занятия в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград от І до ХІІ клас за II срок на учебната 2022/2023 г., който влиза в сила от 14.11.2022 г.»

 /изтеглете дневен режим/download


sedm4na
p025_1_00Седмична програма І – ІV клас ІI срок за 2022 / 2023 учебна година»

 

 /изтеглете програмата за начален етап/download


 

images

 Седмична програма V -ХІІ клас II срок за 2022/ 2023 учебна година » 

 

/изтеглете програмата за прогимназиален и гимназиален етап/download


 

 

/изтеглете графика за консултации»/download


 

/изтеглете графика за среща с родители и ученици»/download