Графици

График за допълнителни и извънкласни дейности на учениците от I-III клас за периода  01.06 – 23.06.2021г.»

Iа клас        Iб клас        Iв клас 

IIа клас     IIб клас       IIв клас  

 IIIа клас     IIIб клас     IIIв клас 

График за учебните занятия за II срок на 2020/2021 учебна година»

/за изтегляне»/download


График за първа консултация с ученици за ІI срок на учебната 2020 / 2021г.  

за изтегляне»/download

График за втора консултация с ученици за ІI срок на учебната 2020 / 2021г.  

/за изтегляне»/download


 

 

Учебени часове по спортни дейности II срок 2020/2021г.»

/за изтегляне»/download

 


/за 

изтегляне»/download