Годишни тематични разпределения за VI клас по новите учебни програми -2017г.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

Български език и литература:

Немски език:


Информационни технологии:


История и цивилизации:

География и икономика:


Човекът и природата:


Музика:


Изобразително изкуство:


Технологии и предприемачество:


Физическо възпитание и спорт: