Годишни тематични разпределения за ІІ клас за 2017г.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ:

Български език и литература:


Околен свят:


Музика:


Изобразително изкуство:


Технологии и предприемачество:


Физическо възпитание и спорт:


Информационни технологии:


Здравно образование:


Екологично образование:


Интелектуално образование: