Обучение

  СОУ „ Д-р Петър Берон” е училище с традиции и новаторство, разполага с  богата  съвременна материална база. Наградено е с вимпел и орден „Кирил и Методий” ІІ степен от МОН.  Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели с богат педагогически  опит. Топлотата във взаимоотношенията между учители и ученици, споделянето на личния опит, приятелските съвети са само част от живота в училище. Високият професионализъм и всеотдайността, с която работят учителите ни, мотивират учениците за сериозно отношение към учебния процес, отговорност и ангажираност.  Доказателство за това са добрата подготовка по всички учебни предмети, спечелените призови места на олимпиади, състезания и конкурси. Обучението в СОУ „Д-р Петър Берон” предлага по-богат хорариум часове по профилираните предмети, което дава възможност за успешно представяне на задължителните държавни зрелостни изпити, богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията, формиране на нравствени ценности и гражданско поведение.