Заповеди за присъствено и неприсъствено обучение за 2020/2021 учебна година

Заповед  №697 от 29.04.2021 г. за обучение от 01.05 до 31.05.2021г.»

Изтеглете

Заповед №698 от 29.04.2021 г за график на учебните часове от 01.05.2021г. до 31.05.2021г.»

Изтеглете

Заповед  №662 от 09.04.2021 г. за обучение от 12.04 до 29.04.2021г.»

Изтеглете

Заповед №663 от 09.04.2021 г за график на учебните часове от 12.04.2021г. до 29.04.2021г.»

Изтеглете

Заповед №584 от 19.03.2021 г. за обучение в електронна среда от 01.04 до 07.04.2021г.»

Изтеглете

Заповед  №585 от 31.03.2021 г за график на учебните часове от 01.04.2021г. до 07.04.2021г.»

Изтеглете

Заповед №556 от 19.03.2021 г. обучение в електронна среда от 22.03 до 31.03.2021г.»

Изтеглете

Заповед №557 от 19.03.2021 г. за график  на учебните часове от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.» 

Изтеглете

Заповед №537 от 11.03.2021 г. за обучение в електронна среда от 12.03 до 26.03. 2021г.»

Изтеглете

Заповед  №538 от 11.03.2021 г. за график на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон“ от 12.03 до 26.03.2021г. включително»

Изтеглете

Заповед №223 от 27.11.2020 г.за обучение в електронна среда»

Изтеглете

Заповед№224 от 27.11.2020 г за график на часовете в електронна среда »

Изтеглете