На обновен интериор се радват най-малките бероновци