НА ГОСТИ НА БЕЛОШИПИТЕ ВЕТРУШКИ – 6.06.2014г.

10253834_654583687954969_6800491737919724696_nУчениците от СОУ“Д-р Петър Берон “ се включиха в официалното отбелязването на ДЕНЯ НА БЕЛОШИПАТА ВЕТРУШКА по покана на Зелени Балкани.
Събитието се проведе на 6.06. (петък) от 14 часа в двора на Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в с. Левка, общ. Свиленград.
По време на официалната част организаторите , отчетоха постигнатите до момента резултати по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360. Също така, участниците имаха възможност да наблюдават отблизо белошипите ветрушки в естествената им среда и да се запознаят със специализираните техники и методи използвани в процеса на възстановяване на гнезденето на вида в района на Сакар и община Свиленград. 
В програмата бе отделено особено внимание на най-малките природолюбители – учениците .Те станаха кръстници на първата ветрушка , излюпила се в центъра- маркирана с пръстен В.Т.А./ с която се запознаха отблизо/ и я нарекоха Беронка. Взеха участие в образователни игри и занимания, свързани с опознаването и изучаването на новите ,,жители“ на района – белошипите ветрушки. Накрая всеки участник получи тениска с очертанията на вида, като имаше възможност да я оцвети според изградените представи за него.

10262243_654583777954960_8839560144594232129_n

10309484_654583654621639_1827479493940326906_n

Допълнителна информация:
Белошипата ветрушка (Falco naumanni, Fleischer, 1818) е малък сокол, който е полезен помощник на човека в борбата с вредителите в земеделските територии. Считан някога за една от най-многочислените хищни птици в Европа, днес, в резултат на интензификацията на земеделието, изоставянето на земеделските земи, загубата на места за гнездене и интензивното прилагане на пестициди, бъдещето му е несигурно.
В миналото, белошипата ветрушка е била широко разпространена в България, гнездейки „навсякъде” в средата на 19-ти век. Последното гнездово находище на вида е регистрирано от неправителствената природозащитна организация Зелени Балкани през 1989 г. в Сакар планина.
Днес, Зелени Балкани се изправя пред огромното предизвикателство да възстанови белошипата ветрушка като гнездящ в България вид.
През 2012 г. Зелени Балкани, в партньорство с испанската организация ДЕМА и германската фондация ЕвроНатур, стартира проекта ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360, финансиран от Програма LIFE на Европейския Съюз.
Инициативата, която цели възобновяване на гнезденето на вида в България, се основава на директното освобождаване на млади птици в природата, чрез използването на Модул за освобождаване и адаптация. В модула се настаняват млади ветрушки, които са размножени в изкуствени условия в специализираните центрове на ДЕМА и Зелени Балкани.
Не случайно е избрано и мястото за освобождаване на ветрушките. Това е районът на село Левка, общ. Свиленград – част от мрежата НАТУРА 2000 и защитената зона за опазване на птиците ,,Сакар“.
Усилията на Зелени Балкани са възнаградени още през първата година след освобождаването на белошипи ветрушки. През пролетта на 2014 г., след презимуване на юг, над 30% от освободените птици се завръщат в района на Модула за освобождаване и адаптация! Още по радващо е, че завърналите се птици успяват да сформират няколко двойки и да загнездят в изкуствените гнездилки монтирани от Зелени Балкани.
Това е едно изключително обнадеждаващо начало, но за да сме сигурни в успешния край на начинанието е необходима подкрепата на широката общественост, местни и национални институции, НПО, фермери, ловци и др.10308067_654583917954946_8407988124610513145_n