Нашите ученици от клубовете „Родолюбие“ и „Млади възрожденци“, с ръководители господин Гилев и господин Ангелов, почетоха делото на родолюбивите българи.