Момичета от фолклорната група „Лъчи от Тракия“ спечелиха първо място във фестивала „Запели са, заиграли са край Сакар“