Летният лагер- организиран и осъществен по проект BG 05M2OP001-3.006-0001 „Знам и мога“

  Успешно завърши поредното предизвикателство за учениците от клуб „Зелени патрули“ и клуб “ Млад природоизследовател“ при СУ „Д-р Петър Берон“. Докосвайки се до естествената красота на природата, ние се вдъхновихме и научихме, че никога не трябва да се отделяме от нея.
Летният лагер бе организиран и осъществен по проект BG 05M2OP001-3.006-0001 „Знам и мога“.