Изпращане на XII клас за 2020/2021 учебна година

Изпращането на XII клас и връчване на дипломите им ще се проведе на на 24.06. 2020 от 8.00 часа в двора на СУ „Д-р Петър Берон“. Заповядайте!