Зрелостниците на СОУ“Д-р Петър Берон“ получиха дипломите си, 2015г.