За поредна година достойно представяне на бероновци на държавните зрелостни изпити

   Средният успех по БЕЛ е добър 4,38. По брой точки нашите възпитаници показват ниво, което е с 4 точки по-високо от това за страната. Петима зрелостници получиха отлични оценки – Стефан Димитров, Йоан Димитров, Мартин Добрев, Гергана Шидерова и Симеон Христов.
Средният успех по английски език / В1/ е много добър 4,87. Резултатът е над средния за областта. По английски език, ниво В2, нашите ученици са с общ успех добър 4,28. Отлично се представиха Димитра-Павлина Петмеза, Петя Георгиева, Симеон Христов, Стефан Димитров, Алисия Желева, Калин Янакиев, Магдалена Желева, Радостина Айаз и Габриела Костадинова.
Много добър успех 4,50 постигнаха и зрелостниците, явили се на изпита по история и цивилизации. Тук отново анализите сочат ниво над средното както за страната, така и за областта.
   Трима наши ученици получиха шестици и по двете матури. Стефан Димитров и Симеон Христов изкараха отлични оценки и на изпита по английски език, а Йоан Димитров получи втората си шестица по химия и ООС.
  Постигнатите резултати за пореден път показват, че СУ „Д-р П. Берон“ държи ниво на обучение над средното за областта и страната и осигурява на своите възпитаници успешен старт в живота.
Резултатите от НВО при четвъртокласниците също са впечатляващи. 25 са отличните оценки по БЕЛ, а по математика шестиците са 23. Елена Панайотова и Ивайло Николов получиха максималните 100 точки на теста по математика. По български език и литература нашите ученици показват ниво над средното за страната. Общият резултат на четвъртокласниците ни по БЕЛ е 76,73 точки при среден за страната 72, 63 т.
  Ръководството и педагогическия колектив на училището поздравява своите възпитаници и техните преподаватели за високите резултати.