Защита на личните данни

   СУ „Д-р Петър Берон”, като администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Р България, е отговорно за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на ученици и персонал се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за тях начин.

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни публикуван ТУК (ДВ, брой: 17, от дата 26.2.2019 г. ,официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ )

ЗАКОН за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения публикуван ТУК /ДВ, брой: 11, от дата 2.2.2023 г.,  официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ/

Правила за вътрешно подаване на сигнали в СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, гр. Свиленград»