Защита на личните данни

   СУ „Д-р Петър Берон”, като администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Р България, е отговорно за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на ученици и персонал се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за тях начин.

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван ТУК (ДВ. бр. 17 от 26.02.2019 г.)