Заповед за продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон“ от 12.03 до 26.03.2021г. включително

Продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, учебна 2020/2021 г., както следва:

Начало на учебните занятия за I-ІV клас –  8,00 ч.

Продължителност на учебния час:

  • за I-II клас (присъствена форма на обучение) – 35 мин.
  • за III-ІV клас (присъствена форма на обучение) – 40 мин.

Начало на учебните занятия за V-ХІІ клас –  8,00 ч.  

Продължителност на учебния час:

  • за V-ХІІ клас (дистанционна форма на обучение) – 30 мин.

Заповед за продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон“ от 12.03 до 26.03.2021г. включително»

Изтеглете