Заповед за присъствено и неприсъствено обучение за II учебен срок в СУ „Д-р Петър Берон“

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на Територията на Република България, в условията на COVID-19 за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците от прогимназиален и гимназиален етап V-ХII клас в СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград да се извършва съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание, по следния график:

Заповед №418 от 01.02.2021г.

Изтеглете