Заповед за обучение в електронна среда от 12.03 до 26.03. 2021г.

   Преустановяват се присъствените учебни занятия в училище за учениците от прогимназиален и гимназиален етап V-ХII клас, считано от 12 март 2021 г.  до 26 март 2021 г. включително, във връзка с въведените противоепидемични мерки на Територията на област Хасково, в условията на COVID-19.

Заповед за обучение в електронна среда от 12.03. до 26.03.2021г.» 

Изтеглете