Заповеди за ОРЕС в периода 8.11.2021-19.11.2021г.

 З А П О В Е Д   №154

05.11.2021 г.

Преустановяват се присъствените учебни занятия в училище и всички извънкласни мероприятия за учениците от I-ХII клас, считано от 8 ноември 2021 г. до 19 ноември 2021 г., поради достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население на територията на община Свиленград, в условията на COVID-19….

Изтеглете

З А П О В Е Д   №155

05.11.2021 г.

  Продължителност на учебните часове за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от 08.11.2021 г. до 19.11.2021 г., учебна 2021/2022 г., както следва:

  1. Начало на учебните занятия – 8,30 ч.
  2. Продължителност на учебния час:
  • за I-IV клас – 20 мин.
  • за V-ХІІ клас – 30 мин….

Изтеглете