Заповеди за обучение от разстояние/ОРЕСТ/

Преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на учениците от I до ХII клас от СУ „Д-р Петър Берон“ – Свиленград, за периода от 28.10.2021 г. до 10.11.2021 г. включително»

Изтеглете

З А П О В Е Д   №124, 27.10.2021 г.

  • Продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от 28.10.2021 г. до 10.11.2021 г. включително, учебна 2021/2022 г.
  • График на учебно-възпитателния процес в групите за ЦДО за периода от 04.11.2021 г. до 10.11.2021 г. включително.

Изтеглете