Записване на кандидат-гимназистите в СУ „Д-р Петър Берон“

Уважаеми кандидат- гимназисти,
записването в СУ „Д-р Петър Берон“ започва от 13.07.2020 г. от 8:00 до 17:00 ч в зала 101( първи етаж). Крайният срок е 16.07.2020г.
Необходими документи:
* Свидетелство за завършено основно образование;
* Копие от акт за раждане.
Очакваме ви!