Дистанционно обучение

Скъпи ученици и родители,
Ръководството и учителите от СУ „Д-р Петър Берон“ са готови да осигурят непрекъснат учебен процес и активна комуникация между учители, ученици и родители.
От 16 до 29 март в 8,00ч. започва учебният Ви ден в домашни условия. В групите на класовете в социалните мрежи ще намерите образователни ресурси, задачи и указания от всеки учител /по познатата Ви седмична програмата/.Не се притеснявайте да използвате каква да е електронна комуникация с класен ръководител, учители и ръководство за допълнителна информация и консултация.
Но преди всичко …
Бъдете здрави! Пазете се! Спазвайте правилата на поведение, защото няма нищо по-важно от здравето! Обичаме Ви!