Директорът на СОУ „Д-р Петър Берон” с награда „Директор на годината”