Диан Стефанов Попов от 12.в клас е част от победителите в ученическите конкурси, организирани от националните инициативи „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“