Ден на Европа в СУ „Д-р Петър Берон“, 9 май 2019г.