График за продължителност на учебните часове от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

График за продължителност на учебните часове от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.»     

Изтеглете

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Продължителност на учебните часове в СУ „Д-р Петър Берон” – Свиленград, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, учебна 2020/2021 г., както следва:

Начало на учебните занятия за IV клас –  8,30 ч.

Продължителност на учебния час:

  • за I-ІV клас (дистанционна форма на обучение) – 20 мин.

Начало на учебните занятия за V-ХІІ клас –  8,00 ч.  

Продължителност на учебния час:

  • за V-ХІІ клас (дистанционна форма на обучение) – 30 мин……